ÚČINNÉ LÁTY V KOSMETICE - ALLANTOIN

V léčebných přípravcích alantoin stimuluje hojivé procesy, je užitečný u těžce se hojících ran, popálenin, vředů apod. V kosmetice je ceněn i jeho změkčující a zjemňující účinek. Uplatňuje se též v ústních vodách, kvalitních zubních pastách atd.

Allantoin se výraznou měrou podílí na léčivých účincích kostivalu lékařského, jedné z nejznámějších léčivých bylin. Jak napovídá český i latinský název kostivalu, používal se "od nepaměti" k urychlení hojení zlomenin. I dnes jsou v oblibě doma připravené nebo hromadně vyráběné přípravky z kostivalu při různých onemocněních pohybového aparátu. Extrakt z kostivalu je obsažen i v některých kosmetických přípravcích.

V roce 1982 vyšla v USA kniha Bena Charlese Harrise "Kostival" s podtitulem "co o něm potřebujete vědět". Tato kniha je přímo ódou na kostival. Jsou v ní naznačeny široké možnosti použití včetně výroby piva, vína, cukrovinek, různých pokrmů atd. Použití kostivalu jako krmiva pro zvířata vedlo údajně ke značnému poklesu nákladů za veterináře. Nadšení pro kostival však poněkud polevilo, když se zjistilo, že kromě spousty cenných účinných látek obsahuje i určité množství pyrolizidinových alkaloidů podezřelých z možnosti poškozování jater a z rakovinotvorných účinků. V současné době jsou tyto nepříznivé účinky kostivalu bezpečně prokázány při použití kostivalu vnitřně. Doporučuje se raději upustit od dlouhodobého vnitřního užívání kostivalu (při onemocněních trávicího a dýchacího traktu). Proti zevnímu užívání kostivalu v přiměřeném rozsahu a délce trvání nemají přední fytoterapeuti námitky. Staleté zkušenosti jim ostatně dávají za pravdu. Přesto raději firma Barekol doporučuje po měsíčním užívání prostřídat preparáty obsahující kostival lékařský s Embrem special, kde je použitý, jako účinná látka s výrazným protibolestivým účinkem, tužebník jilmový.

Říká se, že každý objev má tři fáze: období nekritického vychvalování, období nekritického zavrhování a konečně období střízlivého zhodnocení a využívání. Platí to zřejmě i pro kostival. Domnívám se, že jeho význam v léčitelství a kosmetice nepominul, pouze se vymezily hranice. Osobně mám s kostivalem jako zdrojem účinných látek pro klasickou kosmetiku i různé rehabilitační přípravky velmi dobré zkušenosti.

Allantoin samotný je typickým příkladem chemicky vyráběné látky "okopírované" od přírody. Je dostupný, bezpečný, účinný.

Ing. Jaroslav Mühlhandl, CSc
Vedoucí vývoje kosmetiky
Barekol s.r.o. Čejkov