ÚČINNÉ LÁTKY V KOSMETICE - LIPOSOMY

Kosmetické přípravky (krémy, gely, rtěnky apod.) s liposomy se za poslední dobu staly velmi populárními. Často slýcháme otázku, zda jsou opravu tak účinné, jak je uváděno v reklamě, co to vlastně ty liposomy jsou a jak účinkují.

Snahou každého výrobce je vyvinout co nejúčinnější přípravek. Nejde však jen o to, aby obsah účinných látek byl co největší, ale také o to, aby se v co největší míře dostaly na "místo určení", tedy i do hlubších vrstev pokožky. Nebývá to vždy snadné, protože do pokožky pronikají snadno jen relativně malé molekuly.

Jedním z možných řešení je právě použití liposomů. Liposomy jsou jakési měchýřky tvořené látkami lipidické povahy. Jejich složení a struktura může být různá. Podstatnou vlastností liposomů je schopnost pronikat i tam, kam by se jiné složité látky sotva dostávaly. Lipidy, ze kterých jsou liposomy složeny mohou příznivě působit v tkáních, zejména v buněčných membránách. Kromě toho v dutině uvnitř liposomu mohou být "pašovány" další účinné látky. Kosmetice se tak otvírají nové možnosti.

Ne všechny otázky kolem liposomů jsou však vyřešeny. Není asi snadné volit receptůru přípravku tak, aby liposomy nebyly narušovány dalšími obsahovými látkami mastné povahy a emulgátory. Obávám se, že ne všechny přípravky, do kterých byly liposomy dány, je po určité době ještě obsahují. Dalším problémem by mohlo být, že složité molekuly "propašované" liposomy hluboko do tkání by mohly způsobovat alergické reakce. O tom, že to není tak jednoduché, svědčí i skutečnost, že farmaceutických přípravků s liposomy je na rozdíl od kosmetiky velmi málo. Rýsují se však i nové, překvapivé možnosti a to nejen v kosmetice a lokálních farmaceutických přípravcích. Ukázalo se například, že mnohá léčiva k vnitřnímu použití zabudovaná do speciálních liposomů, ztrácejí mnoho ze svých nežádoucích účinků.

Vraťme se však ke kosmetice. Při setkání se známým odborníkem na kosmetické suroviny Dr. G. Erlemannem jsem položil otázku, co si myslí o liposomech. Odpověděl, že kvalitní kosmetiku lze vyrobit s liposomy, ale i bez nich, jak ukázaly některé srovnávací pokusy. V každém případě je však "liposomová cesta" obohacením možností kosmetiky.

Ing. Jaroslav Mühlhandl, CSc
Vedoucí vývoje kosmetiky
Barekol s.r.o. Čejkov