BAREKOL NETESTUJE SVÉ KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY NA ZVÍŘATECH

V České republice je zakázáno testování kosmetiky na zvířatech od roku 2004. Firma Barekol nikdy (ani před zákazem) na zvířatech své výrobky netestovala.

Kosmetické přípravky lze testovat trojím způsobem:

a) na zvířatech (nejméně spolehlivá metoda)
b) na buněčných či tkáňových kulturách (spolehlivější)
c) na lidských dobrovolnících (nejspolehlivější)

Z uvedeného vyplývá, že testování kosmetických přípravků na zvířatech je nejen eticky špatné, ale i prakticky nespolehlivé a nevýhodné. Proto veškerou kosmetiku Barekol testujeme na lidských dobrovolnicích.

Nemůžeme vyloučit, že někteří výrobci surovin pro kosmetiku své nové výrobky na zvířatech testují (jde často i o suroviny plánované k použití ve farmakologii). Menší výrobci kosmetiky (jako je firma Barekol) se nesnaží využívat tyto novinky za každou cenu a mezi své dodavatele surovin zařazuje přednostně firmy, které deklarují užívání alternativních metod.

Po pravdě musíme prohlásit, že neznáme žádnou českou kosmetickou firmu, která by kosmetické přípravky na zvířatech zkoušela.

(02.12.2007)